Jun 28, 2012

Takaful Kebakaran

Polisi ini direka khusus untuk menyediakan perlindungan yang menyeluruh kepada harta KEDIAMAN dan PERDAGANGAN (termasuk strukturnya) terhadap pelbagai bencana. Kami pastikan anda beroleh ketenangan fikiran kerana harta anda yang berharga, terjamin dilindungi. Kerosakan dan bencana dimasukkan ialah kerugian disebabkan oleh kebakaran, kilat dan letupan akibat daripada gas.

Pilihan tambahan boleh didapati  dengan membuat sumbangan tambahan:-

• Petir
• Letupan
• Kerosakan akibat impak pesawat udara
• Kerosakan impak
• Kerosakan yang disebabkan air
• Hurikan, siklon, taufan, ribut
• Gempa bumi dan letusan gunung berapi
• Banjir
PASTIKAN BAHAWA HARTANAH ANDA DIINSURANSKAN/TAKAFUL PADA JUMLAH YANG  BERSESUAIAN. ANDA DINASIHATKAN MEMBACA DAN MEMAHAMI KLAUSA INSURANS SERTA BERBINCANG DENGAN AGEN ATAU MENGHUBUNGI SYARIKAT SECARA TERUS UNTUK MAKLUMAT LANJUT.

Hubungi Huzaimah 019-3313667