Jul 21, 2015

Pengecualian Khusus
Pengecualian khusus ialah dimana situasi apabila individu yang hendak mengambil pelan takaful telah mengidap atau mengalami penyakit yang tertentu. Penyakit yang sedia ada itu tidak akan dilindungi. Penyakit yang berkaitan dengan penyakit sedia ada juga tidak dapat dilindungi oleh pihak takaful.

Contoh penyakit tiroid, apa-apa yang berlaku akibat dari tiroid secara langsung atau tidak, tidak akan dilindungi. Ini berbeza dengan individu yang sihat, penyakit yang muncul selepas mengambil polisi akan dilindungi.

Beberapa kisah yang tidak menyenangkan berlaku sewaktu claim. Terdapat kes dimana, penyakit sedia ada tidak diisytiharkan semasa permohonan. Namun lambat laun, pihak pemohon akan mengisytiharkan penyakit sedia ada semasa membuat claim atau terdapat siasatan sewaktu tuntutan. Akhirnya permohonan claim akan di tolak dan menyebabkan pihak Takaful menghentikan polisi serta merta. Analogi ini amat adil bagi mengelakkan orang mengambil kesempatan mengambil polisi selepas sakit. Secara logik juga, adakah adil bagi pihak takaful membayar dan memenuhi tuntutan untuk penyakit yang sedia ada. Tidak kan. Waktu ini, permohonan amat tidak sesuai. Sekiranya penyakit sedia ada tidak di isytiharkan di dalam permohonan, biasanya pihak tuntutan juga mampu membuat siasatan berkaitan claim tersebut. Ada juga untuk kes yang diisytiharkan, Takaful perlu memberikan 'loading' untuk sakit yang sedia ada atau, hanya membenarkan pesakit mengambil pelan asas sahaja.

 Sila baca semula polisi / sijil anda dan pastikan tuntutan anda kelak tidak akan ditolak. Pastikan juga yang ianya akan membantu kita disaat kita sangat memerlukannya. Sila hubungi wakil takaful anda untuk memahami perkara tersebut.